parallax background

Terminis i Preus

Places

La participació per esport està limitada per la capacitat de les instal·lacions i per aquest motiu, l'ordre en les inscripcions serà determinant a l' hora d' obtenir plaça en la competició.

Una inscripció es considerarà vàlida si:

L' organització ha rebut tota la informació sol·licitada

El pagament ha estat efectuat

La inscripció dóna dret a:

Participar en l' esport escollit.

Rebre el "Pack" de participació.

Assistència sanitària a les instal·lacions.

Atenció a les instal·lacions per part dels organitzadors.

Assistència a l'acte de cloenda dels responsables del departament promotor.

Inscripcions

El període d'inscripcions està comprès entre el dia 1 de febrer i el 20 de setembre.

Les quotes de participació augmenten quant avança el període d'inscripcions. Per tant, inscriure's al principi és més econòmic que fer-ho al final.
Les empreses poden inscriure participants en tots els esports. Ara bé, hi haurà esports simultanis i es poden produir solapaments d'horaris.
És responsabilitat de les empreses estar al corrent de la Seguretat Social dels seus representants als Jocs.
L'organització es reserva el dret d'establir canvis motivats pel nivell de participació. Aquests canvis, de produir-se, seran comunicats a través d' aquesta web i dels correus-e de les empreses ja inscrites.
 

Preus

La següent taula mostra les tarifes de preus de l'edició 2020 (IVA no inclòs) de cada activitat/concepte:
[a32_report report="PREU3" idEdicio="46" lang="ca"]

[a32_report report="BASES" idedicio="46" esport="BAS" lang="ca" titstyle="h2"]

Política de cancel·lació d'inscripcions

Fins a 30 dies abans de l'inici dels Jocs, es retornarà:

  • un 100% de les quotes formalitzades amb la primera tarifa.
  • un 50% de les quotes formalitzades amb la segona tarifa.
  • un 25% de les quotes formalitzades amb la tercera tarifa.

A menys de 30 dies de l'inici dels Jocs, no s'aplicarà cap devolució, però es facilitarà el canvi per inscripcions en altres esports, sempre que hi hagi places disponibles.